qoop.nl - de grootste veilingsite voor verzamelaars

 
Ga naar artikel
Uitgebreid Zoeken
klik en registreer je
Qoop.nl, de grootste veilingsite voor verzamelaars  25 Apr 2019 14:07 uur
Inloggen
INLOGGEN
Wachtwoord kwijt?
WACHTWOORD KWIJT?
Inschrijven
SCHRIJF JE IN
 

alle PowerSellers
alle Rubrieken
alle qoopShops
 
 


PijlVeilingen
qoopShopsFotogalerij

 
Spiritualiteit: | Bijna weg! | Nieuw binnen, voor het eerst geplaatst op qoop.nl |
 

 

Kijk eens bij deze veilingen
Plaats je veiling prominent in de galerij van deze rubriek.

Kijk eens in deze Spiritualiteit qoopShops
Boektiek-Emmie
Boektiek- Emmie
Scherpenwoude uit Scherpenzeel Gld
Scherpenwoude uit Scherpenzeel Gld

1 2 3Pagina verder Naar laatste pagina
125 artikelen op de veiling Spiritualiteit
FOTO'SARTIKELPRIJS#EINDIGT
#DrJH.Bavinck,Persoonlijkheid en wereldbeschouwing
Bavinck,Dr. J.H. Persoonlijkheid en wereldbeschouwing. Met een voorwoord van A.W.F.Idenburg. Kampen, Uitgave van J.H.Kok,1928. Geb.linnen, goudopdr...
8.00026 Apr 20:25
 
# L.G.C.Ledeboer.Jezus onder heidensche soldaten
Ledeboer, L.G.C. Jezus onder heidensche soldaten. Overdenking over Joh. XIX : 1-5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van de toestand van g...
4.50026 Apr 20:25
 
#AALDERS,G.CH. Het Herstel van Israël volgens, enz
Aalders, Dr.G.Ch. Het Herstel van Israël volgens het oude Testament. De Chiliastische uitlegging getoetst. Kampen,J.H.Kok N.V.,Z.J. (Ca. 1932), Geb...
17.50026 Apr 20:25
 
# Acta der Generale Synode Gereformeerde Kerk 1896
Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Middelburg 1896. Leiden,D.Donner, 1897, 238 (van de 244)blz., ingen,pap.omslag...
7.50026 Apr 20:25
 
# Andel,J. van Johannes' Evangelie de gemeente1900
Andel, J. van Johannes’ Evangelie aan de gemeente toegelicht. Leiden, D.Donner, 1900. Geb.,linnen, 402 blz., gr.8vo. 1e druk Staat: rug beschad...
10.00026 Apr 20:25
 
 
#J.H.Gunning.Christus Consolator-In den smeltkroes
Gunning Jhz., Dr. J.H. Christus Consolator. Een troostboek voor reizigers naar de eeuwigheid. Dl. III In den smeltkroes. Kampen, J.H.kok Uitgevers ...
5.00026 Apr 20:25
 
# ANDEL,H.A.VAN De verborgenheden v. h. Koninkrijk
ANDEL, H.A.Van. (Miss.Dien.des Woords te Solo) De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. (54 Preken over de gelijkenissen, voor Advent, voo...
15.00026 Apr 20:25
 
#HAAR, DS. J. VAN DER.Voorzienigheidsgeloof en Pol
HAAR, DS. J. VAN DER. Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting.verrijkt met een tweetal artikelen n.l : "Calvijns voorzienigheidsleer in het geding"...
5.00026 Apr 20:25
 
# Janse, A. - De kerk. 1953
JANSE, A. - De kerk. Schiedam, Hasekamp, 1953. Gebonden, roodlinnen met goudopdr., 8vo., 230 pp., 1e druk Auteur: Antheunis Janse (1890-1960) ...
7.50026 Apr 20:25
 
# BAVINCK, J.H. De boodschap van Christus
(KRAEMER, H.) - BAVINCK, J.H. De boodschap van Christus en de niet-christelijke religies. Een analyse en beoordeling van het boek van H.Kraemer: Th...
7.00026 Apr 20:25
 
#H.Mulder.Gids voor het Nieuwe Testament 1979 3e d
MULDER, DR. H. - GIDS VOOR HET NIEUWE TESTAMENT. Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1979. Ingen., paperback, 159(7) blz., geillustreerd, incl ...
3.00026 Apr 20:25
 
koop nu!Flirten met god Koert v.d. Velde -nieuwstaat 2011
Schrijver:Velde, Koert van der . Titel: Flirten met God . ( Religiositeit zonder geloof . ) Moet je in God geloven om te bidden, en in wonderen...
10.000 1 May 13:05
 
# K.Schilder. Om Woord en Kerk. Deel 2.
Schilder, Prof.Dr. K. Om Woord en Kerk. Preken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen verzameld door Prof. C. Veenhof. Goes, Oosterbaan & Le Coin...
2.500 2 May 13:30
 
#W.Huntington.De Fontein des levens. Leerredenen 3
Huntington, William. De Fontein des levens. Verzamelde Leerredenen III. Uit het Engels vertaald door mevr. G.H.C. Pas-Donker. Kampen, Uitgeverij De...
17.500 2 May 13:30
 
# Aalders, Dr. W. J. De incarnatie
Aalders, Dr. W. J. De incarnatie Groningen, Den Haag,Batavia, J. B. Wolters uitgevers-maatschappij nv.,1933. Geb.,Linnen, 424 pag., 8vo. Staat: ...
12.500 2 May 13:30
 
# De Achttien. Van Kerken tot Kerk.1962
Achttien De, Van Kerken tot Kerk. Hervormd-Gereformeerd gesprek. Amsterdam, W. ten Have N.V., 1962. 3e druk. 141(3)blz., pocketboek. Carillon-Reeks...
1.000 2 May 13:30
 
#IMMENS, PETRUS De godvruchtige Avondmaalganger et
IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) De godvruchtige avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des...
17.500 2 May 13:30
 
#M.M.Poppers, De Sjabbat, Kenmerk van het Jodendom
Poppers, M.M. De Sjabbat, Kenmerk van het Jodendom. Amsterdam, Nederlands-Israelitische-Hoofdsynagoge, z.j. (1963), ingen, pap.omsl., kl.8vo., 48bl...
8.000 2 May 13:30
 
#GROENEWEGEN,J. Verzameling van 14 uitgezochte pre
GROENEWEGEN, JOHANNES Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en ander predikatien over verscheidene keurig...
10.000 2 May 13:30
 
# W.C.F. Scheps, Verslag v.d.gen.synode Geref.Kerk
Scheps, W.C.F. Journalist te ’s-Gravenhage. Verslag van de zittingen van de Generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in de Oo...
10.000 2 May 13:30
 
 
#KRAAN, DR. K.J. Genezing en bevrijding. 2 delen.
KRAAN, DR. K.J. Genezing en bevrijding. 2van de 3 delen. Deel 1: de dienst der genezing. deel 2: spanningen in de dienst der genezing. Kampen,Uitge...
20.000 2 May 13:30
 
koop nu!# Wakend aan Zijn poorten.Geref.Gemeente Kampen
Kranendonk, W.B. Wakend aan Zijn poorten.De geschiedenis van de Geregormeerde Gemeente. Kampen, Gereformeerde Gemeente Kampen, 2010. Gebonden, Kart...
35.000 2 May 13:30
 
#NOORDELOOS,P.Cornelius Musius(Mr. Cornelius Muys)
NOORDELOOS P. Cornelius Musius (mr Cornelis Muys) - Pater van Sint Agatha te Delft ; humanist-priester-martelaar Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum 19...
12.000 2 May 13:30
 
#GELDEREN, C. VAN Het boek Amos vertaald en verkla
GELDEREN, Dr. C. VAN Het Boek Amos vertaald en verklaard. Kampen, J.H.Kok N.V., 1933. Gebonden, linnen m.goudopdr., Gr. 8vo.,VI,312(4)blz. 1e dr. ...
9.000 2 May 13:30
 
#DONNER.J.H.Lichtstralen v.d.kandelaar des Woords
Donner, J.H. Lichtstralen van den kandelaar des Woords. Het Opstandingsevangelie. Leiden, D.Donner, 1886. Geb., Hlf.linnen, 8vo., (8)111(1) Eerste ...
7.500 2 May 21:45
 
#Breukelman, F.H.Om het levende Woord. Ingeleid
Breukelman, F.H. Ben Hemelsoet, Tom Naastepad en Rochus Zuurmond. Om het levende Woord. Serie 1 Afl.1-3. 1966/1968. 3 Dln. in 2 bnd. Ingen. 1-116,1...
12.500 2 May 21:45
 
#LANDWEHR, J.H. Beknopt leerboek kerkgeschiedenis
LANDWEHR, J.H. Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis. Kampen, J.H.Kok N.V. Uitgevers Mij, (1930), Ingen.,Org.omsl., 8vo., 310 pp., vijfde vermeer...
3.500 2 May 21:45
 
# Sap, Ds. T. De goede strijd des geloofs.
Sap, Ds T. (1871-1958) De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen. Kampen, Uitgeverij Kok, 1995. Ingen, 8vo.,192blz. Staat: Vrijwel nieuw ...
12.500 2 May 21:45
 
# Zoals er gezegd is over Jozef en de Aartsvaders.
BOER, PROF.DR. P.A.H. / SOETENDORP, DRS. J. / E.A. - Zoals er gezegd is over Jozef en de Aartsvaders. Zeist /Antwerpen, W. de Haan/ Standaard Boekh...
2.000 2 May 21:45
 
koop nu!Kerst, Kerstgeschiedenis, Kerstverhaal, Bijbel.
De Kerstgeschiedenis uit de bijbel. B.K.V. Amsterdam. In de dagen, toen de Romeinen over de Joden regeerden, en Herodes, met goedvinden van de ke...
5.000 3 May 17:09
 
koop nu!Gezangen 119 Gereformeerde Kerken.
Honderdnegentien Gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken. In goede staat. In eigendom geweest van G. Ruitenbeek, Willem Dreespark 9, Den Haag.
3.500 3 May 17:09
 
koop nu!Religieus, Handelingen der Apostelen, Jaren 10/20.
De Handelingen der Apostelen beschreven door Lukas. Met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het Heilige Land door S. van der S...
11.000 4 May 09:24
 
koop nu!Opwekkingsliederen Nrs. 1 t/m 210 Christelijk.
Boek: Opwekkingsliederen 1 t/m 210. Uitgave Stichting Opwekking, Putten. Mei 1983. In goede staat.
4.500 4 May 22:39
 
koop nu!Ouderkerk aan den IJssel Ds. Woelderink 1941.
Boekwerkje: De onveranderlijkheid van Gods beloften. Prediking over Romeinen 9:33b door Ds. J.G. Woelderink te Ouderkerk a.d. IJssel Gehouden op 7...
7.500 4 May 22:39
 
#Dr. J. Waterink. Opdat zij licht zien. Over Chr.
Waterink, Dr. J. Opdat zij licht zien. Wageningen, N.V. Gebr. Zomer & Keuning’s Uitgeversmaatschappij, Z.j. (1931). Gebonden, rood linnen met goudo...
5.000 6 May 12:45
 
 
#Drs.M.D.Geuze.Samen op weg in het koor van Gods
Geuze, Drs. M.D. Samen op weg in het koor van Gods grote daden?! Acht Bijbelstudies. Leiden, Uitgeverij J.J. Groen & Zoon, 1996. Ingen., 8vo., 77(...
4.500 6 May 12:45
 
#Drs.M.D.Geuze.Samen op weg het licht van deBijbel
Geuze, Drs.M.D. Samen op weg in het licht van de Heilige Schrift. Zeven bijbelstudies. Leiden, Uitgeverij J.J.Groen en Zoon, 1995. Geniet, 8vo., 48...
4.500 6 May 12:45
 
# J.H.Gunning Jhz.Christus Consolator-Sursum Corda
Gunning Jhz., Dr. J.H. Christus Consolator. Een troostboek voor reizigers naar de eeuwigheid. Dl. II Sursum Corda. Kampen, J.H.kok Uitgevers mij., ...
5.000 6 May 12:45
 
#Uit de diepte.Bijbellezingen afgezette Leraren188
UIT DE DIEPTE. Bijbellezingen door de afgezette leeraren en hun trouwe medebroeders te Amsterdam in "De Lokalen" gehouden. 1886-1887. I-LII. Amster...
25.000 9 May 11:35
 
#A.FN.Lekkerkerker.Doe aan mij een teken ten goede
Lekkerkerker, Dr. A.F.N. Doe aan mij een teken ten goede. Gesprekken over Doop en Avondmaal. Wageningen,N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatsc...
7.000 9 May 11:35
 
# Aalders, Dr.J.W. Gezag. 1919
Aalders, Dr. J.W. Gezag. Utrecht,G.J.A.Ruys, 1919.Brochure,ingen.,18pp., 8vo. Deeltje uit de Serie Practisch Christendom onder redactie van Dr. ...
2.500 9 May 11:35
 
# HOLWERDA, B. ...Begonnen hebbende van Mozes....
HOLWERDA, B. ...Begonnen hebbende van Mozes... De plaats, die de Heere verkiezen zal., De exgese van Amos 3: 3- 8., De Priester- koning in het Oude...
10.000 9 May 11:35
 
#MYSERAS L.Eens Christens opmerking op den Hemelw
MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) Eens Christens opmerking op den Hemel weg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtu...
50.000 9 May 11:35
 
#E.G.White.Het Lijden van Christus voor verlossing
White, E.G. Het Lijden van Christus voor de verlossing der Menscheid. Den Haag/ e.a, Het Internationaal Traktaat-Genootschap, 1910. Brochure, ingen...
2.500 9 May 11:35
 
#SWAEF, J. DE.Hoe voeden wij onze kinderen op? Naa
SWAEF, J. DE. Hoe voeden wij onze kinderen op? Naar ’De geestelycke Queeckerye’ door Joannes de Swaef. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voor...
8.500 9 May 11:35
 
#DROGENDIJK, DR. A.C.Man en vrouw vóór/in huwelijk
DROGENDIJK, A.C.. Man en vrouw. Voor en in het huwelijk. Een boek over het sexueele leven voor gehuwden en verloofden. Kampen, J.H.Kok, 1947. Twe...
4.500 9 May 11:35
 
#W.Huntington.De liefde van Christus. Leerredenen
Huntington, William. De liefde van Christus. Verzamelde leerredenen. Uit het Engels vertaald door mevr. G.H.C. Pas-Donker. Kampen, Uitgeverij De Gr...
17.500 9 May 11:35
 
#Prof.Dr.A.Th.Jonker.Het licht tegemoet.Bijb.dagb.
STAM, J.J. / Prof. Dr. A. Th. Jonker. Het licht tegemoet. Woorden van Prof. Dr. A. Th. Jonker. Rotterdam, J.M. Bredée’s U-M. , Z.j. (1929) Geb., li...
7.500 9 May 11:35
 
#DONNER.J.H.Lichtstralen v.d.kandelaar des Woords
Donner, J.H. Lichtstralen van den kandelaar des Woords. Het Lijdensevangelie. Leiden, D.Donner, 1902. Geb., gedecor. linnen, 8vo., (8)133(3)Tweede ...
7.500 9 May 11:35
 
#Werk in uitvoering.1e deeluitgave Nwe Bijbelvert.
Werk in uitvoering.Eerste deeluitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester, Prediker, Jona, Judit, Handelingen.Met verantwoording en toelichting. (...
4.50012 May 18:50
 
1 2 3Pagina verder Naar laatste pagina
Veiling 1 - 50 van 125 veiling(en)

ansichtkaarten verzamelen, munten, boeken, postzegel verzameling kinderkaarten kopen verkopen